Mikä on MuseoX?

MuseoX-hankkeen päämääränä on uusi valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa suomalaisten viestintää, pelejä, postin toimintaa ja digitaalista elämää sekä esittää ja jakaa elämyksellisiä sisältöjä. Museo herättää pohtimaan ihmisten välistä kommunikaatiota, sen muutosta ja merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. MuseoX käsittelee laajasti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä tieto- ja tavaravirtoihin liittyviä teemoja.

Tuleva viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museo sijaitsee museokeskus Vapriikissa vuonna 2024. Sen muodostavat Postimuseo sekä Tampereen historiallisten museoiden ylläpitämät Suomen pelimuseo ja Mediamuseo Rupriikki.

Olemassaolomme tarkoitus

MuseoX edistää ymmärrystä medioituneesta maailmasta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen muutoksesta. Museo herättää pohtimaan miten eri kanavat, välineet ja niissä viestimisen tavat ja sisällöt vaikuttavat elämäämme yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla.

Visio 2030

Olemme digitaalisen viestinnän kulttuuriperinnön tallentamisen edelläkävijä ja merkittävä monilukutaitoisuuden ja keskustelukulttuurin kehittäjä. Museo houkuttaa kansainvälisesti ihmisiä sisältöjen pariin niin museotilassa kuin digitaalisissa kanavissa.

Minkälainen toimija MuseoX on yhteistyökumppanina?

Toimijarooleissa kuvastuu monipuolinen tehtävämme. Haluamme herättää kysymyksiä museoalan sisällä ja asiakkaidemme mielissä, tarjota välineitä dialogiin ja tuoda erilaisia ryhmiä ja toimijoita yhteen ratkomaan jaettuja haasteita.

Toimijaroolimme ovat:

  • osallisuuden mahdollistaja
  • kehittävä tallentaja ja esittäjä
  • kysymysten herättäjä
  •  yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin tukija.

MuseoX haluaa

osallistaa
kehittää tallentamista ja esittämistä
herättää kysymyksiä
tukea yhteiskunnallista keskustelukulttuuria

Haluatko olla mukana näiden tavoitteiden edistämisessä?

Hankkeen aikataulu

2022

Tammikuu

MuseoX konsepti valmistuu.

Toukokuu

Hankkeen verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat avautuvat.

Hanketiimiä tavattavissa Museoiden yössä la 21.5. museokeskus Vapriikissa. Tutustu ohjelmaan.

Kesä-heinäkuu

Vierailemme ja nostamme esiin viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän mielenkiintoisia museoita ympäri Suomea.

Hanketiimiä tavattavissa Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa heinäkuun alussa.

Lokakuu

MuseoX-hankkeen kokoelmaohjelma valmistuu.

Joulukuu

Haemme valtakunnallista viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän vastuumuseon tehtävää.

2023

Lokakuu

Saamme tiedon opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisesta vastuumuseotehtävästä.

2024

Tammikuu

Aloitamme työn viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän valtakunnallisena vastuumuseona.