MuseoX-hanke otti viime vuoden lopulla konkreettisia askeleita ketterin kokeiluin. Työpajoissa syntyneistä konkreettisista ideoista valittiin neljä kokeilua, jotka edistävät hankkeessa mukana olevien Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden Suomen pelimuseon ja Mediamuseo Rupriikin yhteistyön syvenemistä ja rakentavat uusia toimintatapoja. Ketterät kokeilut liittyvät kokoelmien käyttöön, tapahtumatoimintaan, digitaaliseen näyttelytyöhön ja nykydokumentointiin. Kolme kokeiluista toteutui syksyn ja alkutalven 2022 aikana, yksi on vielä käynnissä.  

Neljä valittua kokeilua alkoivat saada muotoaan kesän ja syksyn aikana. Jokaisella kokeilulla oli yksi tai useampi yhteistyökumppani, joiden kanssa ideoita lähdettiin kehittämään. Ketterä nykydokumentointi -kokeilu kehitti dokumentoimiselle kevyitä toimintamalleja yhdessä tamperelaisen taideverstas Wärjäämön kanssa. Eri yhteisöjen omaehtoisen tapahtumatoiminnan mahdollisuuksia kartoitettiin Museocon-tapahtumassa pelaaja- ja harrastajayhteisöjen kanssa. Korkeakouluopiskelijoiden kanssa järjestetyssä kokeilussa etsittiin uusia näkökulmia museon kokoelmien käyttöön. Nuorten kanssa taas kehitetään netissä tapahtuvaa näyttelytoimintaa.

 
Kevyttä nykydokumentointia 

Postimuseon projektitutkija Essi Mannerin vetämässä nykydokumentointikokeilussa tutkittiin mahdollisuuksia toteuttaa kevyitä tallennuksia. Tavoitteena oli taltioida museon kokoelmiin erityisryhmän viestintää. Kokeilussa valokuvattiin ja haastateltiin kehitysvammaisille aikuisille tarkoitetun päivätoiminnan kävijöitä taideverstas Wärjäämöllä.

Vapriikin kokouskäytävällä esillä ollut Vapaus viestiä? -näyttely lahjoitettiin projektin päätteeksi Wärjäämölle.

Kokoelmatallennuksen lisäksi kokeilusta syntyi kevyt planssinäyttely, joka oli esillä museokeskus Vapriikin kokouskäytävällä loka-marraskuussa 2022. Näyttelyn päätyttyä se lahjoitettiin Wärjäämölle.  Tärkein oppi oli se, että museossa syntyi osaamista eri tavoin kommunikoivien ihmisten haastatteluun ja dokumentoinnin suunnitteluun.

Museocon 

Yleisöjen ja sidosryhmien kanssa toteutettavan, omaehtoisen tapahtumatoiminnan kokeilu Museocon järjestettiin Vapriikissa marraskuun viidentenä päivänä 2022. Koko päivän kestäneessä tapahtumassa yleisöillä oli mahdollisuus tutustua muun muassa roolipelaamisen, pöytäroolipelien ja cosplayn maailmaan. Postimuseon museolehtori ja tuottaja Emilia Laulaisen koordinoiman tapahtuman monipuolinen ohjelma sisälsi asiantuntijapuheenvuoroja ja keskusteluja, työpajoja ja peluutusta.

Osana Museocon-tapahtumaa järjestettiin taidekuja, jossa taiteilijat ja käsityöläiset myivät tuotteitaan.

MuseoX-hankkeessa mukana olevien museoiden lisäksi tapahtumaan ohjelmaa tuotti laaja kirjo fani- ja pelikulttuurin harrastajaryhmiä. Museoconin yhteydessä järjestettiin myös koulutustilaisuus opetus– ja kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Osallistujat pääsivät tutustumaan Edularppiin eli siihen, miten larppaamista voi hyödyntää opetusmenetelmänä.

Päivän aikana kaikissa ohjelmissa vieraili lähes 800 kävijää, joista iso osa oli museon harvemmin tavoittavia nuoria ja nuoria aikuisia. Onnistunut Museocon päätettiin järjestää tänäkin vuonna.

Opiskelijat kokoelmien parissa

Marraskuussa toteutettiin myös kokoelmien uudelleentulkintaan ja käytön edistämiseen pyrkivä kokeilu yhdessä Tampereen yliopiston historian oppiaineen kanssa. Historian tutkimuksen menetelmiä -opintojakson opiskelijat osallistuivat Postimuseossa neljän tunnin työpajoihin, joissa perehdyttiin kokoelmien kanssa työskentelyyn ja niiden käyttöön tutkimuksen lähdeaineistona. Opiskelijat tutkivat Postimuseon postikorttikokoelman aineistoa projektitutkija Henna Kojon opastuksella kehittäen kokoelman ympärille erilaisia tulkintoja ja tutkimuskysymyksiä. Kurssipalautteen perusteella opiskelijat kokivat työpajatyöskentelyn antoisaksi, ja tavoitteena on jatkaa yhteistyötä myös tulevana lukuvuonna.

Korttipajassa opiskelijat tutkivat aineiston tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia.

Museo Discordiin 

Neljännessä ketterässä kokeilussa Postimuseon digituottaja Olli Nordling kehittää yleisöjen kanssa toteutettavaa näyttelytoimintaa museolle entuudestaan tuntemattomille verkkoalustoille. Tampereen nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä toteutettavassa kokeilussa tavoitteena on viedä MuseoX:n teemoja nuorison pariin ja tuottaa heidän kanssaan viestintäaiheinen verkkonäyttely. Toiminta tapahtuu Discordissa, jossa nuorisopalveluilla on oma serveri. Lopullinen näyttely toteutetaan Nuorisopalvelun ja MuseoX:n Instagram-tileillä.

Yhteistyö alkoi loppuvuodesta 2022, jolloin sovittiin yhteistyön käytännön järjestelyistä ja järjestettiin ensimmäinen verkkosessio nuorten kanssa. Kokeilun alussa tavoitteena oli tehdä museoiden aihepiirejä nuorisolle tutuksi sekä rakentaa luottamusta museoväen sekä nuorison välillä. Työskentelytapana käytettiin mm. keskustelua ja leikkimielistä visailua MuseoX-teemoista. Varsinaiseen verkkonäyttelyyn liittyvä toiminta aloitettiin helmikuussa 2023.

Miten ketterät kokeilut kehittyvät jatkossa? 

Toimiva kokeilukulttuuri lähtee liikkeelle rohkeudesta, avoimesta mielestä ja epäonnistumisien sallimisesta. Uusia toimintatapoja voidaan luoda vain silloin, kun uskalletaan ottaa riskejä ja suhtaudutaan myönteisesti siihen, että kokeilun lopputulos saattaa poiketa siitä, mitä alussa oletettiin. Kokeiluille olennaista on se, että projektia kehitetään matkan varrella. Tiedon karttuminen, oppiminen ja saatujen tulosten laajentaminen ovat ketterän kokeilun hedelmiä, vaikkei alkuperäinen idea toteutuisikaan sellaisenaan ja täydellisesti ensimmäisellä kerralla.

Ketterien kokeilujen ajatuksena oli kokeilla matalalla kynnyksellä uusia toimintamalleja, kerätä niiden testaamisesta palautetta ja pohtia sen pohjalta jatkokehittämistä. Kaikki kokeilut tuottivat myönteisiä tuloksia, mutta myös jatkokehittämiselle löydettiin tarvetta. Tärkein tulos oli mukana olleiden sidosryhmien kokema arvostus, into ja uuden oppiminen. Kumppaneiden kanssa kehittämistä jatketaan tänäkin vuonna. Pysy siis kuulolla!

Kaikki uutiset

Kysy lisätietoa

MuseoX-hanke Henna Kojo
Henna Kojo
MuseoX-hankkeen projektitutkija

050 465 6789
henna.kojo@postimuseo.fi