Tuleva viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museo tallettaa ihmisten välistä kommunikaatiota sen eri muodoissa. Museon kokoelmat pitävät sisällään viestejä, viestien välitystä ja viestintää. Kokoelmat koostuvat monipuolisista aineistoista, jotka sisältävät sekä syntysähköistä että fyysistä arkistomateriaalia, fyysisiä museoesineitä, mutta myös viesteihin ja viestintään liittyvää muistitietoa.

MuseoX-hankkeen valtakunnallinen museo -hakemuksen liitteeksi tehdään vuoden 2022 aikana nelivuotissuunnitelma sekä kokoelmaohjelma. Kokoelmaohjelman kirjoittaminen on jaettu kolmeen osioon: 1) Kokoelmatehtävän määritelmä 2) Tallennus, kartunta ja kokoelmien hallinta 3) Kokoelmien hoito, saavutettavuus ja käyttö. Työn pohjana käytetään Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden nykyisiä kokoelmapolitiikkoja.

Työ on alkanut helmikuussa, ja kokoelmaohjelmaa kirjoitetaan yhdessä pienen työryhmän kesken, jossa on mukana postimuseolaisia ja Tampereen historiallisten museoiden työntekijöitä. Ensimmäisen osion on tarkoitus valmistua toukokuun loppuun mennessä. Kokoelmaohjelma valmistuu lokakuussa 2022, ja se tullaan hyväksyttämään Postimuseosäätiön hallituksessa sekä Tampereen kaupungin Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.

Kaikki uutiset

Kysy lisätietoa

MuseoX-hanke Tiia Tiainen
Tiia Tiainen
MuseoX-hankkeen projektipäällikkö

050 552 8667
tiia.tiainen@postimuseo.fi