Vanha kuva postinjakajanaisesta pyörän kanssa, Postimuseon arkistoista

Valtakunnallista vastuumuseotehtävää vuodelle 2024 tavoittelevassa MuseoX-hankkeessa on edetty vaiheeseen, jossa uuden museon konseptointi on valmistunut. 

Konsepti määrittelee MuseoX:n uudeksi valtakunnalliseksi vastuumuseoksi, joka tallentaa, esittää ja jakaa suomalaisen viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän elämyksellisiä sisältöjä. MuseoX sijaitsee museokeskus Vapriikissa ja sen perustan muodostavat Postimuseo sekä Tampereen historiallisten museoiden ylläpitämät Suomen pelimuseo ja Mediamuseo Rupriikki. Museon vaikuttavuus eri kanavissa syntyy yhdessä kävijöiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Konsepti sisältää määritelmän lisäksi vision, olemassaolon tarkoituksen ja toimijaroolit.

Postimuseo käynnisti keväällä 2021 uudistushankkeen, jossa selvitettiin mahdollisuuksia uudenlaisen museon luomiseen yhdessä Tampereen historiallisten museoiden kanssa. Museot rakensivat vuoden 2021 aikana työpajojen avulla yhteistä ideaa ja ymmärrystä viestintää tarkastelevasta museosta. Syksyllä 2021 hankkeeseen mukaan otettiin Pentagon Design, jonka kanssa lähdettiin rakentamaan konseptia viestintämuseolle. Työpajoissa konseptiskenaarioita vertailtiin ja rikastettiin laajalla joukolla. Yhteisten keskustelujen tuloksena syntynyt konsepti julkaistiin tammikuussa 2022.

Viestintämuseon konseptin perusta rakentuu Postimuseon, Mediamuseon Rupriikin ja Suomen pelimuseon vahvuuksiin. Organisaatioiden yhteistyönä rakentuva viestinnän museo edistää ymmärrystä medioituneesta maailmasta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen muutoksesta. Museo herättää pohtimaan miten eri kanavat, välineet ja niissä viestimisen tavat ja sisällöt vaikuttavat elämäämme yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa museo kehittää suomalaista keskustelukulttuuria ja tukee ihmisten monilukutaitoa sekä toimijuutta.

Museon visiona on olla digitaalisen kulttuuriperinnön tallentamisen edelläkävijä ja merkittävä monilukutaitoisuuden ja keskustelukulttuurin kehittäjä. Museo houkuttelee kansainvälisesti ihmisiä sisältöjen pariin niin kivijalassa kuin digitaalisissa kanavissa. Viestintämuseon neljä toimijaroolia määrittelevät tapoja, joilla museo toimii yleisöjen kanssa ja edistää museoalan kehitystä. Viestintämuseo on kehittävä tallentaja, kysymysten herättäjä, yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin tukija ja osallisuuden mahdollistaja. Toimijaroolien haltuunotto on osa muutosmatkaa, joka jatkuu läpi koko hankkeen.

Viestintämuseon kaiken toiminnan keskiössä ovat osallisuus ja vahvat kumppanuudet. Etsimme parhaillaan yleistyökumppaneita toteuttamaan kanssamme uutta upeaa museota.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Tutustu konseptiin tästä.

 

Kaikki uutiset

Kysy lisätietoa

MuseoX-hanke Tiia Tiainen
Tiia Tiainen
MuseoX-hankkeen projektipäällikkö

050 552 8667
tiia.tiainen@postimuseo.fi