Vi kommunicerar.
Så vi bryr oss.

Vi kommunicerar.
Så vi bryr oss.

Vi kommunicerar.
Så vi bryr oss.

Vi kommunicerar.
Så vi bryr oss.

MuseoX – Museet för kommunikation, spel, post och det digitala livet

Har du någonsin tänkt på vilka minnen som bevaras från vår digitala tid?
Syftet med projektet MuseoX är att skapa ett nytt museum med riksansvar. Verksamheten inleds år 2024. MuseoX vill främja kunskaperna om den medialiserade världen, växelverkan mellan människor och förändringar i kommunikationen. Museet ska väcka tankar om hur olika kanaler, medier, innehåll och sätt att kommunicera påverkar våra liv på en individuell, social och samhällelig nivå.

MuseoX är ett gemensamt projekt mellan Finska Postmuseum, Finlands spelmuseum och Mediemuseet Rupriikki. De två sistnämnda upprätthålls av Tammerfors historiska museer. Det nya museet driver sin verksamhet i museicentret Vapriikki i Tammerfors, samt på digitala plattformar på internet.

Läs mer

Vill du samarbeta med oss?

Projektet MuseoX söker samarbetspartner som vill vara med om att utveckla ett nytt och innovativt museikoncept fysiskt och på webben.

Vad kan du bidra med för vårt nya koncept MuseoX?

Vanha kuva postinjakajanaisesta pyörän kanssa, Postimuseon arkistoista

Vill du samarbeta med oss?

Är du intresserad av att samarbeta med ett nytt museum som blickar mot framtiden? Känner du att ditt företag eller samfund har mål som stämmer överens med vårt nya museum?

Museets utställningar kommer i framtiden att erbjuda möjligheter för möten och trivsel. Vi är verksamma såväl på digitala plattformar som live överallt i Finland.

Om du vill veta mer, kommer vi gärna och berättar om vårt koncept. Kontakta projektchef Tiia Tiainen, tfn +358 50 552 8667, tiia.tiainen@postimuseo.fi.

Vi kommunicerar dagligen med människor och aktörer via olika medier. En del av meddelandena förmedlas muntligt, vissa med hjälp av någon digital anordning. Chattrådarna lagras åtminstone temporärt i våra apparater eller digitala moln.

Sparar du din egen chatthistorik?