Tillgängligheten på webbplatsen museox.fi

Webbplatsen för projektet MuseoX (www.museox.fi) publicerades 10.5.2022.

Projektet MuseoX fi strävar efter att tillgodose tillgängligheten på webbplatsen i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen museox.fi. Tillgänglighetsutlåtandet upprättades 25.5.2022.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Webbplatsen för projektet MuseoX uppfyller tillgänglighetskriterierna på nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Den digitala tjänstens tillgänglighet har uppskattats med hjälp av automatisk kontroll och självutvärdering. För webbplatsens tekniska utförande ansvarar företaget Creative Crue Oy.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen innehåller länkar till utomstående webbplatser och plattformar för de sociala medierna. Det är inte möjligt att garantera tillgängligheten av utomstående webbplatser eller plattformar för de sociala medierna.

Har du upptäckt problem med tillgängligheten på vår webbplats?

Meddela oss om saken så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. Du kan skicka oss respons med kontaktformuläret som finns längst ner på sidan, via e-post på adressen tiia.tiainen@postimuseo.fi eller per telefon på numret 050 552 8667.

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med MuseoX-projektets svar på ditt meddelande om en brist i tillgängligheten eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Gå till tillsynsmyndighetens instruktionswebbplats www.tillgänglighetskrav.fi.

Kontaktformulär

Jag ber att ni kontaktar mig