Vad är MuseoX?

Projektet MuseoX har som mål att bli ett nytt museum med riksansvar som bevarar kommunikation, spel, postverksamhet och det digitala livet i Finland. Museet ska också presentera och dela upplevelsemässigt innehåll. Museet väcker oss att tänka på kommunikationen mellan människor och hur den förändras, samt på kommunikationens betydelse ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. MuseoX behandlar mångsidigt teman som anknyter till informations- och produktströmmar och till växelverkan mellan människor.

Det blivande museet för kommunikation, spel, post och det digitala livet öppnar i museicentret Vapriikki år 2024. Projektet genomförs av Postmuseum samt Finlands spelmuseum och mediemuseet Rupriikki. De två sistnämnda upprätthålls av Tammerfors historiska museer.

Varför finns vi till?

MuseoX är ett museum för kommunikation, spel, post och det digitala livet. Vi främjar kunskaperna om den medialiserade världen, växelverkan mellan människor och hur den förändras. Museet ökar delaktigheten och förtroendet och ger redskap för kritiskt tänkande.

Visio 2030

Vi är föregångare i att bevara kulturarvet inom kommunikation och en viktig utvecklare av diskussionskultur och multilitteracitet. Museet lockar människor från alla håll i världen. Besökarna kan ta del av innehållet både fysiskt på plats och i digitala kanaler.

Hur är MuseoX som samarbetspartner?

Vår mångsidiga uppgift återspeglas i aktörsrollerna. Vi vill ta upp viktiga frågor inom museibranschen och väcka tankar hos våra kunder, erbjuda redskap för dialog och föra samman olika grupper och aktörer för att lösa gemensamma problem.

Våra syften som aktör är att:

  • möjliggöra delaktighet
  • utveckla bevarande och presentation
  • ta upp viktiga frågor
  • stödja en samhällelig diskussionskultur.

Vill du samarbeta med oss?

Är du intresserad av att samarbeta med ett nytt museum som blickar mot framtiden? Känner du att ditt företag eller samfund har mål som stämmer överens med vårt nya museum?

Museets utställningar kommer i framtiden att erbjuda möjligheter för möten och trivsel. Vi är verksamma såväl på digitala plattformar som live överallt i Finland.

Om du vill veta mer, kommer vi gärna och berättar om vårt koncept. Kontakta projektchef Tiia Tiainen, tfn +358 50 552 8667, tiia.tiainen@postimuseo.fi.

Tidtabell för projektet

2022

Januari

Vi färdigställer konceptet för vårt kommunikationsmuseum.

Maj

Vi lanserar projektets webbplats.

Vi öppnar projektets kanaler på sociala medier.

Juni–juli

Vi besöker museer inom kommunikationsbranschen på olika håll i Finland, och lyfter upp dem i våra somekanaler.

Oktober

Vi färdigställer kommunikationsmuseets programlista.

December

Vi söker uppdraget som museum med riksansvar inom kommunikation.

2023

Oktober

Vi får besked från Undervisnings- och kulturministeriet om uppdraget som museum med riksansvar.

2024

Januari

Vi inleder arbetet som museum med riksansvar.