Museokeskus Vapriikin sisäänkäynti ulkoa kuvattuna

Vårt nya koncept MuseoX öppnas i Vapriikki

I Vapriikki ligger Postmuseum, Mediemuseet Rupriikki, Finlands spelmuseum, Stenmuseet, Finlands hockeymuseum, Tammerfors naturvetenskapliga museum och Birkaland landskapsmuseum.

Vapriikki har alltid fler än tio utställningar på gång. Utöver det mångsidiga musei- och utställningsutbudet bjuder Vapriikki på en ljus restaurang och en inspirerande museiaffär, moderna mötesrum och ett workshop-rum för publikarbete vid museet.

 

Kuva Postimuseon sisältä, kuvassa näkyy osa näyttelytilaa

Finska Postmuseum

Finska Postmuseum är ett etablerat museum som har varit verksamt i nästan hundra år. Museet specialiserar sig på högklassigt innehåll och besitter gedigen kompetens från utställningsproduktion till publikarbete och kommunikation. Postmuseum samarbetar aktivt med olika intressentgrupper och har ett omfattande kontaktnätverk (medier, museer, forskare etc.) samt lång erfarenhet av företagssamarbete. Postmuseum har goda resurser och beredskap för förändring. Museet är dynamiskt och det förhåller sig positivt till digitala initiativ.

Grunden till MuseoX:s samlingar är Postmuseets och Posti Group Abp:s samlingar samt de kommunikationsrelaterade samlingarna vid Tammerfors historiska museer.

Arkistokuvaa Pelimuseo, kaksi lasta pelaa konsolipeliä

Finlands spelmuseum

Finlands spelmuseum är ett framgångsrikt museikoncept av ett nytt slag. Projektet finansierades med hjälp av en crowdfunding-kampanj, som genomfördes tillsammans med intressentgrupper. Museet når även sådana människogrupper som sällan besöker museer.

Finlands spelmuseum använder sig av nya sätt att lagra digitala fenomen. Museet har bl.a. testat samkuratering, och använder den välfungerande metoden i sin verksamhet. Aktiva spelarsamfund bidrar till museets verksamhet. Finlands spelmuseum har ett omfattande internationellt kontaktnätverk, och det samarbetar även med det akademiska forskarsamfundet.

Vanha televisiokamera Mediamuseo Rupriikki

Mediemuseet Rupriikki

Mediemuseet Rupriikki har tjugo års erfarenhet av arbete med kommunikationsrelaterade teman. Museet har ett inkluderande sätt att arbeta. Rupriikki har mångsidiga kommunikationssamlingar (som utgör en del av samlingarna vid Tammerfors historiska museer). Rupriikki besitter kompetens inom multilitteracitet och har etablerat goda kontaktnätverk med såväl lokala som nationella samarbetspartners.